Tredje Verden i Nicaragua

img_3848Nicaragua har i mange år været et af Danida’s programlande og det skyldes naturligvis, at landet er uhyre fattigt, med mere end 50% af befolkningen som lever under FN’s fattigdomsgrænse.

Foreningen Tredje Verden støtter en række forskellige aktiviteter i Nicaragua, herunder Peder Kolinds helt fantastiske arbejde med at etablere og drive skolen Carita Feliz i Granada, Nicaragua.

Peder Kolind er et fantastisk menneske, som i den del af verden nærmest betragtes som en mellemting mellem en gud, engel og kejser.

Overalt hvor man kommer i Granada kender de Peder Kolind eller “Don Peder”, som de kalder ham. Og det er med stor respekt og beundring at hans navn bliver nævnt.  Det er tydeligt at man er stolte af at have Don Peder i Granada.

Peder Kolinds aktiviteter begrænser sig ikke kun til skolen Carita Feliz (som iøvrigt er meget mere end en skole). Peder har også etableret en hel landsby med nye huse til beboerne og et sæt regler for opførsel i landsbyen, som ved deres efterlevelse giver håb for at det kan lade sig gøre at ændre på en kultur, som desværre fastholder folk i fattigdom.

 

img_3929På Carita Feliz bespiser man fem aftener om ugen 600 – 800 børn!  Vel at mærke børn, som med stor sandsynlighed ellers ikke ville have fået aftensmad.  Peder Kolind er en mand der tror på at man kan udrette ting – og han er jo selv det mest lysende eksempel på, at det kan lade sig gøre.  Peder er også en mand der tror på at man er nødt til at have regler og at sådanne regler skal overholdes.  Således gælder der den regel, at alle skal være kommet senest kl. 18:00 for at spise med til aftensmaden.  Kommer man efter kl. 18:00 er døren lukket – og vagten sørger for at man ikke kommer ind.  “Så kan man lære det!” – Og det gør de.  Disse fattige børn er nok ikke helt vant til at følge regler og har nok ikke den bedste opdragelse, men Peder Kolinds Carita Feliz giver mere end blot mad og skoleundervisning.  Den giver også en værdifuld opdragelse og et værdisæt, som børnene kan tage med sig.